Zon- en windenergie: een ongemakkelijke waarheid?

Foto Harm van der Wilt IMG_9106.JPG
Wilt van der, Harm_041A 2000x2000 (1)
Door Harm van der Wilt op 7 mei 2021 om 11:48

Zon- en windenergie: een ongemakkelijke waarheid?

Te vaak wordt onze opdracht om te verduurzamen, tegenover het welzijn van onze inwoners gezet. Maar verantwoordelijkheid dragen voor de leefbaarheid van onze gemeente en verantwoordelijkheid dragen voor de schepping, gaan hand in hand.

In reactie op de handtekeningenactie tegen windturbines, schreef Harm de volgende ingezonden brief aan de Woerdense courant. Een ingekorte versie verscheen in de editie van afgelopen woensdag. Bij deze het volledige bericht.

"Veertien jaar geleden zat ik in havo 2. Tijdens een aardrijkskundeles op mijn reformatorische middelbare school, liet de docente ons een film zien. Wij zagen een voormalig Amerikaanse presidentskandidaat, die met een overweldigende hoeveelheid aan wetenschappelijk bewijs een ‘ongemakkelijke waarheid’ presenteerde: de mens is verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. En als we niet snel maatregelen nemen, zijn de gevolgen onomkeerbaar.

Het terugdringen van C02-uitstoot voor 2050, is daarom een van de voornaamste uitdagingen van onze tijd. Dit, gepaard met het terechte besluit om de gaskraan in Groningen dicht te draaien, leidde tot een project waar iedereen in Nederland mee te maken heeft: de energietransitie.

Ondertussen is ons land enkele hitterecords rijker. Maar net als in 2006, staan we voor velen ook nu voor een ongemakkelijke waarheid: we kunnen onze C02-uistoot alleen snel genoeg terugdringen als we onze elektriciteit opwekken met zonnevelden en windturbines. Dat vraagt iets van ons landschap. We kunnen hier niet tot 2049 mee wachten, omdat we alle C02 die we al jarenlang te veel uitstoten, op tijd dienen te compenseren. Dit kantelpunt ligt rond 2037. Dat maakt ook dat (nieuwe vormen van) kernenergie voor op de lange termijn een toevoeging kunnen zijn, maar het nog maar zeer de vraag is of ze überhaupt kunnen bijdragen aan het klimaatprobleem.

Er zijn partijen die beweren dat dit niet nodig is. Dat we het redden met alleen isolatie en zonnepanelen op daken. Met alleen wind op zee of ‘skybrators’. Maar los van de vraag hoe we in de toekomst onze huizen zullen verwarmen, verbruiken we nu eenmaal erg veel stroom. Wie een stroomstoring meemaakt, merkt pas hoeveel. De elektriciteitsvraag zal toenemen, al was het maar omdat steeds meer mensen elektrisch gaan rijden. Dan is het goed om te weten dat één grote windturbine, evenveel opwekt als 30 voetbalvelden aan zonneweides. Genoeg voor alle inwoners van Kamerik en Zegveld bij elkaar.

Het is de gemeenteraad die straks mag beslissen over een bij Woerden passende bijdrage. Laten we hopen dat zij het welzijn van onze inwoners daarbij in acht neemt. Niet alleen voor de inwoners van nu, maar ook voor de generaties aan wie wij straks een leefbaar Woerden en een leefbare planeet willen nalaten."

Harm van der Wilt

Deel dit bericht

Reacties

Plaats een reactie