Fractieassistenten

Just van Toor

just van toor

Mijn naam is Just van Toor. Sinds 2015 woon ik met mijn vrouw en onze vier dochters in Woerden. Sinds die tijd volg ik de plaatselijke politiek met belangstelling. In het verleden ben ik als fractie-assistent betrokken geweest bij het werk van de CU-SGP-fractie in Den Haag (toen ik in die stad Bestuurskunde/Overheidsmanagement studeerde aan de Haagse Hogeschool) en de CU-SGP-fractie in Soest.

Het mooie van de Woerdense fractie vind ik dat de fractie bestaat uit een enthousiast team, waarin iedereen vanuit zijn of haar specifieke achtergrond de nodige kennis en ervaring inbrengt. Door betrokkenheid bij plaatselijke kerken en maatschappelijke organisaties in Woerden en de kernen zijn we nauw betrokken op onze mooie gemeente waarvoor we ons dan ook met enthousiasme inzetten.

Binnen de fractie houd ik me vooral bezig met Wonen, maar ook andere thema’s op het gebied van ruimtelijke ordening hebben mijn belangstelling. In het dagelijks leven ben ik docent Burgerschap binnen het MBO. Ik vind het mooi om jongeren in de leeftijd van 16-21 jaar te begeleiden in hun proces van student naar startende professional.

Wilt u verder kennismaken? U kunt me bereiken via

LinkedIn: www.linkedin.com/in/justvantoor

Mail: just vantoor@cusgpwoerden.nl.

Jasper Vennik

jasper vennik

Ik ben Jasper Vennik. Geboren in Woerden, maar opgegroeid in Mijdrecht (buurtgemeente De Ronde Venen). Sinds 2012 woon ik met mijn vrouw Annemarie en drie kinderen in het mooie Zegveld. Van de rust en ruimte die er in Zegveld is genieten we volop.

 Ik ben werkzaam als controller en heb daarvoor jaren in de accountancy gewerkt. Naast mijn werk heb ik mij altijd als vrijwilliger mogen inzetten. Zo mocht ik mij jarenlang als bestuurslid inzetten voor de basisschool, Jorai, in Zegveld. Ook ben ik sinds 2019 als lid van de Raad van Toezicht verbonden aan stichting ORA, een prachtige organisatie die zendings- en hulpverleningsinitiatieven in diverse landen in Azië, Afrika en Oost-Europa en daarvoor nauw samenwerkt met lokale kerken en (vrijwilligers)organisates. Fantastisch mooi om zo wat te kunnen bijdragen aan de samenleving, en (in)direct wat te kunnen betekenen voor anderen.

 Vanuit die motivatie draai ik vanaf eind 2021 mee met ChristenUnie-SGP fractie in Woerden, waarna ik een jaar later formeel als fractie-assistent aan de slag ging. In de fractie houdt ik me vooral bezig met financiën, maar ook op andere onderwerpen draag ik graag dienend mijn steentje bij aan het steeds een beetje mooier maken van onze gemeente.

 Heeft u vragen, wilt u iets delen of in gesprek?

 jaspervennik@raadwoerden.nl

0653725091