Raadsleden

Daphne van der Wind

Daphne 2022

Daphne van der Wind

Geboren en getogen ben ik in Kamerik. Inmiddels woon ik ruim 7 jaar in Woerden, samen met Rik en onze kinderen Jonah en Matthias. Als raadslid namens de ChristenUnie-SGP wil ik mijn bijdrage leveren voor onze mooie gemeente. Het mooie van onze gemeente koesteren, kansen benutten en uitdagingen aangaan voor de huidige generatie en nog meer voor de volgende generatie. De gemeente Woerden is en blijft een fijne plek om te wonen, werken en je vrije tijd te besteden.

Het raadslidmaatschap zie ik als een dienende rol. We zijn er voor de inwoners. Inwoners moeten de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Besluiten nemen we met het oog op de (toekomst van de) inwoners. Dat betekent veel luisteren naar en gesprekken voeren met inwoners. Wilt u in gesprek over onze gemeente? Laat het weten via een berichtje

daphnevanderwind@cusgpwoerden.nl
06-30348053

Eric de Jonge

Jonge de, Eric_214

Achtergrond
Ik ben geboren en opgegroeid in Barendrecht. Na mijn jeugd heb ik HBO informatica & bedrijfskunde gestudeerd. Sinds 2002 woont ik in Woerden. Ik ben getrouwd met Hanneke en samen hebben we drie zoons. We gaan naar de kerk aan de Oudelandseweg, de Gereformeerde Gemeente in Woerden. Ik woon aan de Singel net buiten het centrum (bomen en bloemenbuurt). Elke dag geniet ik van het prachtige uitzicht op het water, de bomenrij, de molen en de mensen van en naar het centrum. Vooral sinds COVID-19 fiets en wandel ik veel in de omgeving. Vooral het Bredius is favoriet. In 1971 was Barendrecht nog een dorp onder de rook van Rotterdam, omringd door groen en boerderijen. Voor mijn werk wilde graag centraal wonen in het groene hart. De keuze viel op Woerden. In mijn dagelijks werk ben ik actief als procesarchitect. Op dit moment voer ik een grote opdracht uit bij de ministeries van EZK en LNV.

Politiek
Op dit moment (01/2022) ben ik tien jaar actief in de gemeenteraad. In de raad richt ik me op verplaatsen (mobiliteit) en economie. Belangrijke dossiers en onderwerpen zijn op dit moment de te realiseren Rembrandtbrug, een mogelijke oostelijke randweg en de fietser op nr. 1. Ook vind ik het creëren van de mogelijkheid voor Woerdense bedrijven om uit te breiden of te verplaatsen belangrijk. Alleen zo houden we een sterke Woerdense economie. Verder houd ik me bezig met ruimtelijke ordening, de omgevingswet en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening.

Persoonlijk
De Bijbel is mijn leidraad en inspiratiebron. Ik vind goed contact met de inwoners en dorps- en wijkplatforms van groot belang. Ook is een goed contact met de ambtelijke organisatie, het college en de raad onderling essentieel om Woerden te besturen.

Als je iets wilt delen of vragen, stuur dat dan naar ericdejonge@cusgpwoerden.nl of 06-53386106

Hartelijke groet, Eric de Jonge

Lia Noorthoek

Lia 2022

Ik ben Lia Noorthoek en een  geboren en getogen Woerdense. In 1957 ben ik geboren in het ziekenhuis in Woerden en verder mijn jonge jaren in het buitengebied grootgebracht. In Rietveld was dat, waar ik meer bij de boeren te vinden was dan thuis. Ik heb nog steeds een zwak voor de boeren en alles wat daarbij komt kijken. De dieren, de weidsheid vind ik heerlijk en geniet van de koeien, geiten en schapen die lopen in de wei. 

Vanaf mijn 28e woon ik in de stad: eerst in het Schilderskwartier en nu in het Staatsliedenkwartier. In de laatste wijk is er ook weer de ruimte en het groen wat me zo aantrok. Verder heb ik goede buren en staan we voor elkaar klaar als het nodig is.  

 Ik ben gevormd door m’n opvoeding, door de kerk en ook door de verschillende beroepen die ik heb gehad. Begonnen als kleuterjuf bij basisschool Jorai in Zegveld werd ik daarna jeugdwerkadviseur bij de HGJB in Schoonhoven. Ik gaf training aan clubleiding, advies aan allerlei instanties zoals kerkenraden en gaf leiding aan de Jeugddagen en Tieneravonden. Het was een baan waarbij ik veel moest reizen en waar ik in contact kwam met veel verschillende personen. Na verloop van tijd ging ik les geven op het Driestar College en ben ik een aantal jaren directeur geweest van het vmbo bk & PrO. Nu werk ik sinds 2015 bij St. Ontmoeting in Woerden als netwerkcoördinator en voer gesprekken met cliënten en vrijwilligers. Zo probeer ik netwerken te bouwen rond de kwetsbare medemens die zelf een klein of geen netwerk heeft. Alle bagage van het leven neem ik zo mee en kan ik een luisterend oor zijn voor de mensen om me heen.

Ik zet me al jaren in voor de christelijke politiek, want vanuit mijn geloof in Jezus Christus wil ik me inzetten voor de samenleving en dus ook voor de Woerdense politiek. Ben betrokken geweest bij de oprichting van de RPF in Woerden en later verschillende functies bekleedt in het bestuur. Ook stond ik al jaren op de lijst van de CU in Woerden op een niet verkiesbare plaats, maar dat veranderde in 2018, toen ben ik gekozen in de gemeenteraad. Dat was schrikken en geheel onverwacht. Maar wel heb ik altijd het standpunt gehad om verantwoordelijkheid te dragen als ze dat van mij vragen en dat is gebeurd. Ik heb dus ja-gezegd en duik nu in een nieuw avontuur, waarbij ik mijn uiterste best doe om me goed in te zetten voor de achterban en de bewoners van Woerden.

De onderwerpen waarvoor ik me inzet is o.a. duurzaamheid, energietransitie, cultuur en sociaal domein. Het is allemaal nieuw, veel lezen en vergaderingen bijwonen, maar ik doe het met plezier en het is ook zeer leerzaam. Ik moet wel geduld hebben, want besluiten duren lang en de uitvoering nog langer. Stel dat ik iets kan bijdragen aan de versnelling, dat zou prachtig zijn!

Ik probeer op facebook af en toe verslag uit te brengen van een vergadering of van een bijeenkomst waar ik ben geweest, zodat mensen zien wat er gebeurt en zo nodig ook kunnen reageren.  

Lia Noorthoek

Raadslid CU-SGP
06-83250716
https://www.facebook.com/lia.noorthoek.1
https://www.linkedin.com/in/lia-noorthoek-44aa6129/