Waarom Woerden in regioverband samenwerkt aan de energietransitie