Algemene Beschouwingen ChristenUnie-SGP Woerden

1 Simon Brouwer
image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normal harmvanderwilt
Door Simon Brouwer, Harm van der Wilt op 1 november 2018 om 18:30

Algemene Beschouwingen ChristenUnie-SGP Woerden

Bouwen en bewaren, dat is de boodschap van onze fractievoorzitter Simon Brouwer tijdens de Algemene Beschouwingen voorafgaand aan de Begrotingsraad. Bouwen, omdat de woningnood hoog is en bewaren, om op een verantwoorde manier om te gaan met onze omgeving. Voor deze generatie, en de generaties die volgen. De gehele toespraak is hieronder te lezen:

"Voorzitter, leden van de raad en gewaardeerde collega’s,

Bouwen en bewaren, dat is het thema wat wij als ChristenUnie-SGP onze algemene beschouwingen willen meegeven. Vandaag bespreken wij immers de begroting van de gemeente Woerden voor de komende jaren.

Ik wil beginnen met u een kort verhaal voor te houden.

Er waren eens 2 mensen, die beide een huis wilden gaan bouwen. Beide zochten een mooie plek uit, met voldoende ruimte. De eerste begon zeer voortvarend en na enkele dagen verrees een prachtig bouwwerk. Na 6 dagen werken, merkte hij dat het tijd was om een dag uit te rusten. Daarom ging hij op de zevende dag eens een rondje wandelen door de buurt. Toen hij bij zijn buurman aankwam, keek hij eens meewarig rond. Een diepe bouwput, waar nog helemaal niets te zien was. Hij lachte er maar om, en dacht, morgenochtend ga ik snel weer aan de slag zodat ik binnenkort in mijn nieuwe huis kan gaan wonen. Zo gezegd en zo gedaan, en na korte tijd trok hij in zijn huis. Een poos later kwam eindelijk het huis van de buurman ook gereed. Die was namelijk ook wel direct begonnen, maar startte met een goede fundering aan te leggen. Wat een tijdsverspilling, dacht de buurman. Maar toen het na enkele weken flink begon te regenen, bleek dat die fundering toch wel buitengewoon verstandig uitpakte. Het huis zonder fundering stortte in, terwijl het andere huis de storm overleefde ….

U herkent wellicht het verhaal, wat in het nieuwe testament staat. In het oude testament, direct na het scheppingsverhaal, gaat het ook al over bouwen en bewaren. Een Bijbelse opdracht, en hoe tegenstrijdig het ook lijkt, bouwen en bewaren gaan wel degelijk goed samen.

Bouwen is ook één van de grote opgaven van dit college. En dat is hard nodig, al jaren is er te weinig gebouwd. Gelukkig komt er nu de vaart in, we horen van succesvolle initiatieven in Zegveld (plan de Pionier gaat er echt komen!) en Kamerik. Ook het FNV gebouw gaat omgeturnd worden, en heeft zelfs een prijs gewonnen als voorbeeld van het zeer snelle samenspel met Groen-West, de gemeente en de aannemer BAM.

Bouwen heeft ook te maken met het bedrijfsleven. Ondernemers vragen om ruimte, en die is schaars in ons prachtige groene hart. Maar er moet wel iets gebeuren, daarom vragen we opnieuw aandacht voor schuifruimte. Laten we als raad ook daar samen in blijven optrekken, de provincie niet met rust laten, maar hen dwingen om hun afspraken na te komen. Wat is een convenant waard als elke locatie (vooraf?) wordt afgewezen?

Bouwen, dat doen we ook met elkaar. Een nieuwe raad, met oude bekenden, grumpy old men soms, maar ook weer verfrissende nieuwe mensen. Laten we elkaar ook de ruimte geven om te groeien en te bloeien! De start was al goed, met veel steun voor het coalitieakkoord. En tegelijk begrijpen we ook dat voor sommige partijen de druiven zuur zijn. Een coalitieakkoord is keuzes maken, keuzes die u wellicht anders had gemaakt. Daarom is het goed om steeds verantwoording af te leggen waarom die keuzes gemaakt zijn.

Bouwen gaan we ook doen om ons huishoudboekje op orde te brengen. Dat is niet eenvoudig, en zeker niet zo eenvoudig als ik in de krant las. Natuurlijk kun je alles schrappen, maar investeringen brengen ook rendement met zich mee. Zo investeren we in een nieuwe school in Kamerik, en komen een toezegging na die al een poos geleden gedaan werd.

We bouwen ook aan de verkeersproblematiek. En wat voor de één een brug te ver is, is voor de ander geen weg terug. Zo is politiek net het echte leven. Fietsers krijgen daarbij de ruimte, letterlijk en figuurlijk. Fietsen is gezond, beter voor het milieu en in Woerden vaak ook de snelste oplossing om van A naar B te komen. Maar ja, soms willen we toch Woerden in of uit of door …

Bij bouwen hoort echter ook bewaren, en ook dat is noodzakelijk. We hebben de opdracht om de wereld op een verantwoorde manier over te dragen aan ons nageslacht. En zo kom ik bij een ander belangrijk onderdeel van de begroting, namelijk duurzaamheid.

Als Woerden hebben we forse ambities op energiegebied. Wij zien die ambitie als een belangrijke stip op de horizon. En ja, 2030 is dichterbij dan we soms denken. Moeten we daarom de ambitie maar naar beneden bijstellen? Voorzitter, wat ons betreft een duidelijk “NEE”. Die ambitie staat, en is ook door de raad van harte ondersteund. We hebben de dure plicht om duurzamer te worden. Hoe, dat is inderdaad soms nog de vraag. Wat ons betreft is de allerbeste methode om naast inwoners te gaan staan. Nee, we kunnen en willen niemand verplichten om dure maatregelen te nemen. Maar we kunnen wel de morele verplichting met elkaar aangaan, en samen met de regio, ons bedrijfsleven, woningbouwcorporaties, wijken en dorpen, en onze inwoners te gaan voor een Duurzaam Woerden.

Ook onze agrariërs spelen daarin een belangrijke rol. Bodemdaling, de regionale voedselvoorziening, allemaal zaken die ons aan het hart gaan. Daarom dienen we ook daarover een motie in, om de regionale voedselvoorziening toekomstbestendig te maken, en dat ook mee te nemen in de regionale samenwerkingen. Dat kan nog veel beter, dat moet nog veel beter, en dat gaan we dan ook veel beter doen. Daarom de vraag aan u, doet u mee? Zet u ook de schouders eronder, om vertrouwen bij onze inwoners te winnen en hen duidelijkheid te verschaffen?

We steunen dan ook van harte de motie om de afvalscheiding te verbeteren, met aandacht voor recycling van luiers en incontinentiemateriaal. En we dienen zelf, samen met D66 een motie in om de asbestsanering voortvarend op te pakken. Maak van het probleem een kans, door nu actief bezig te zijn voorkomen we later kosten voor handhaving, en maken we slagen.

Voorzitter, bewaren staat voor ons ook voor veel andere zaken. Zaken die niet altijd materieel zijn, maar wel van waarde voor Woerden. Laten we onze mantelzorgers, onze vrijwilligers koesteren. Er gebeurt zo enorm veel moois in Woerden. Het wijkgericht werken gaan we niet alleen vanuit de “harde” kant aanvliegen, maar ook de sociale kant willen we hierin meenemen. En als we het over wijken hebben, dan horen daar ook de dorpen bij. Harmelen, Kamerik en Zegveld, elk met een eigen cultuur en sfeer. Maar ze maken de gemeente Woerden compleet en waardevol.

Bewaren is ook preventie, voorkomen is beter dan genezen. We hebben aandacht voor echtscheidingsproblematiek, om problemen voor jongeren te voorkomen. Bewegen is goed voor iedereen, daarom willen we speelplekken voor kinderen. En omdat we waarde hechten aan de gezondheid, willen we aandacht vragen voor een rookvrije generatie. Samen met de SP dienen we daarom dus een motie in over dit onderwerp.

Iedereen mag meedoen, en participeren. En ieder mag dat op zijn of haar eigen manier doen, naar de mogelijkheden die men heeft en de vorm die past. Of het nu op school, werk of vrijwilligerswerk is, ieder draagt zijn steentje bij aan een Waardevol Woerden.

Tot slot, nog even terug naar het begin van mijn betoog. Bouwen en bewaren, dat moet ook gezegend worden. Daarom wensen wij allen die meewerken aan onze prachtige gemeente, ambtenaren, collegeleden en u als raad Gods zegen toe!"

Deel dit bericht

Labels:

Reacties

Plaats een reactie