Terugblik laatste raadsvergadering voor het zomerreces