Op zoek naar schuifruimte

op safari 2.JPG
image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normal
Door Simon Brouwer op 9 maart 2019 om 17:01

Op zoek naar schuifruimte

Na weken van voorbereiding, hebben we afgelopen donderdag besloten enkele gebieden waar bedrijven zich zouden kunnen vestigen, aan te wijzen om verder te onderzoeken en uit te werken. Onze motie werd raadsbreed aangenomen. Waar gaat het om?

Al jarenlang loopt Woerden aan tegen onvoldoende ruimte voor lokale ondernemers om uit te breiden. In het verleden is zelfs een convenant afgesloten met de provincie Utrecht om te zoeken naar zogenaamde schuifruimte. Schuifruimte is een term die wellicht niet bij iedereen bekend is. Dit is uitbreidingsruimte zodat bedrijven uit Woerden een nieuwe vestiging kunnen starten, waarbij men de ruimte die achtergelaten wordt, weer kan worden ingezet om andere bedrijven te helpen. Denk aan een soort ruilverkaveling, waarbij alle puzzelstukjes net wat makkelijker op hun plek vallen. De noodzaak voor het vinden van 6-9ha op korte termijn is voor ons niet ter discussie.

We zijn recent (zie ons eerdere bericht op onze Facebookpagina) als fractie op de fiets gestapt en hebben alle locaties goed bekeken. De conclusie is, geen enkele locatie is perfect. We hebben gemerkt dat heel Woerden meedenkt met dit onderwerp. Veel mensen vinden er iets van, getuige ook de grote opkomst bij een eerdere beeldvormende sessie.

Ook uit persoonlijke gesprekken met direct betrokkenen merken we dat het opleggen van de WVG (voorkeursrecht, waardoor een eigenaar niet meer zomaar zijn grond kan verkopen aan projectontwikkelaars) een enorme persoonlijke impact. Dat beseffen wij ons terdege!

Tegelijk moeten wij als gemeenteraad alle belangen zuiver afwegen. Om dat te doen, vinden wij het belangrijk dat elke afzonderlijke fractie transparant de keuze kan maken welke criteria fracties prioriteit geven. We hebben daarom een motie ingediend, om alle criteria bij het verder onderzoeken voor elke locatie inzichtelijk te maken. Op die manier kan de besluitvorming vervolgens weer in de raad te keren.

Uiteindelijk, en dat maken we dan ook graag transparant, hebben we de volgende moties besproken en als volgt gestemd:

            -           Motie onderzoeken werklint Nieuwerbrug: Voor

            -           Motie onderzoeken terrein van Ooijen: Voor

            -           Motie onderzoeken Barwoutswaarder West: Tegen

            -           Motie onderzoeken Westelijke randweg: Tegen

   -           De drie aangewezen locaties (Voortuin II, van Zwietenweg en Putkop II Harmelen): Voor

 

Hieronder vindt u onze eigen motie, die heeft het raadsbreed gehaald. Daar zijn we erg blij mee.

 

 Simon Brouwer

 

De motie:

Constaterende dat:

 • Er binnen de raad geen discussie is over de noodzaak van het vinden van 6-9 ha schuifruimte
 • Er 3 locaties waarop de Wet Voorkeursrecht Gemeenten ligt, vanavond ter besluitvorming voorliggen
 • Er mogelijk nieuwe locaties worden toegevoegd,

 

Overwegende dat:

 • Het belangrijk is dat bij elke locatie objectieve criteria benoemd worden
 • de raad op die manier te zijner tijd een afgewogen en transparante beslissing kan nemen over de uiteindelijke locaties;

 

Verzoekt het college in de afweging ten minste de volgende criteria te hanteren:

 • Landschappelijke inpassing (evt. door middel van zichtprofielen per locatie, zoals hoogte, verdichting);
 • Bereikbaarheid en effecten van vervoersbewegingen (vermindering van vervoersbewegingen; veiligheidsvoordelen; nabijheid openbaar vervoer en ontsluitingswegen enz.);
 • Toekomstperspectief (past het in andere besluiten, zoals duurzaamheid, woningbouwplannen, verkeersvisie, bodemgesteldheid);
 • Afweging tussen de verschillende stakeholders;
 • Economische en financiële haalbaarheid;
 • De verwachte realisatietijd en kosten (bijv. bij juridische procedures);
 • Draagvlak bij de provincie Utrecht (en/of Zuid-Holland)

 

En gaat over tot de orde van de dag,

 

ChristenUnie-SGP: Simon Brouwer

Deel dit bericht

Labels: ,

Reacties

Plaats een reactie