Enquete Verkiezingen

Alcoholpreventie

1. Sportclubs en evenementen maken een eigen alcohol- en drugspreventiebeleid en worden hierop afger
2. Een happy hour (korte periode met extra lage prijzen voor drankjes) is in Woerden niet toegestaan

Maatschappelijke ondersteuning

3. Organisaties van vrijwilligers (Hart voor Woerden, Stichting Present) krijgen financiële onderste
4. In Woerden moeten mensen op basis van identiteit of levensovertuiging ondersteuning kunnen inscha
5. Alle thuishulpen krijgen een permanente parkeervergunning tijdens kantooruren, zodat zij hun werk

Bezuinigen

6. Eén gesubsidieerd zwembad is voldoende voor de gemeente Woerden.
7. Op handhaving van allerlei gemeentelijke regels mag niet meer bezuinigd worden.

Ruimte

8. Woerden heeft geen nieuwe bedrijventerreinen nodig.
9. Er staan steeds meer winkels leeg, de gemeente moet actief beleid voeren om dit tegen te gaan.
10. Er moet meer geld gestoken worden in het beheer van de wegen en de openbare ruimte

Zondagsrust

11. De ChristenUnie kan niet deelnemen aan een coalitie waarin de zondagsrust nog verder wordt terug