Voedselverspilling tegengaan in Woerden

image_34944d591ebrouwer_2014_web202_normaldinsdag 23 januari 2018 10:27

Afgelopen najaar kwamen een aantal initiatieven bij elkaar met als doel voedselverspilling tegen te gaan. En dat kan alleen samen als keten.

Het Burgerinitiatief Duurzaam Woerden heeft eind september 2017 in samenspraak met de gemeente Woerden een ondernemersontbijt georganiseerd voor Woerdense ondernemers die in de voedselketen een rol spelen (productie, distributie en uitgifte) en voedselverspilling willen voorkomen. Bij die bijeenkomst zijn enkele initiatieven bij elkaar gekomen.

Dankzij het leggen van contacten bleek een sociaal gedreven idee, dat al elders was ontstaan, nu opeens wél haalbaar. De succesvolle pilot met de vier ketenpartners  (initiator Kiwanisclub Woerden, leverancier Albert Heijn, De Hall als verwerker en De Voedselbank als afnemer/vervoer) krijgt in 2018 vervolg om én voedselverspiling lokaal te voorkomen én in behoeften van een specieke groep Woerdenaren te voorzien. En hopelijk sluiten meer ketenparters zich aan!

Simon Brouwer van Christenunie-SGP Woerden: “Geruime tijd geleden had ik al eens een verkennend gesprek met Frans van Hall over het tegengaan van voedselverspilling. Dit heeft geresulteerd in een raadsbreed aangenomen motie van onze fractie om voedselverspilling in Woerden als beleid mee te nemen in de duurzaamheidsprogramma's. We zijn blij dat de gemeente Woerden dit initiatief omarmd heeft en nu ook financieel wil ondersteunen in de pilotfase, zodat met deze investering het project ook echt een goede kans van slagen heeft."

« Terug

Reacties op 'Voedselverspilling tegengaan in Woerden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.