Geschiedenis

De ChristenUnie is opgericht op 22 januari 2000. Een jonge partij dus, maar één met een rijke traditie.


•  De ChristenUnie bouwt verder op de kennis van grote denkers in de christelijke traditie zoals Augustinus, Luther en Calvijn.
•  De ChristenUnie staat in de traditie van mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876). Een voorvechter voor politiek op bijbelse grondslag en christelijk onderwijs.
•  In 1879 richt Abraham Kuyper de Anti Revolutionaire Partij op, de eerste christelijke politieke partij in ons land.
•  In 1948 richten gereformeerde christenen het Gereformeerd Politiek Verbond op.
•  In 1975 richten christenen uit verontrusting over de koers van het CDA de Reformatorische Politieke Federatie op.
•  In de jaren 1990-2000 verdiepen zich de contacten tussen het GPV en de RPF.
•  Op 22 januari 2000 stemmen de afgevaardigden van GPV en RPF in met een politieke fusie: de ChristenUnie is geboren.
•  Op 8 november 2003 kiezen de afgevaardigden voor het opheffen van GPV en RPF.

Een nieuwe partij met een rijk gedachtegoed.
De boodschap van christelijke politiek blijft altijd actueel.

Zie ook:

Uitgebreide geschiedenis
Tijdbalk